top of page
מיזם המוזיאונים הלא מוכרים
 

אוצרות המורשת, אלפי פריטים ומאחוריהם סיפורים וזכרונות המעצבים

את חיינו, חבויים במאות מוזיאונים קטנים ותצוגות.

מטרת מיזם ארץ חפץ להקים פורטל מרכזי למוזיאונים ואוספים אלה

ולהנגיש את המידע אודותם לציבור הרחב. המיזם יספק כלים לרישום

ושימור אשר יבטיחו את שימור אוצרות המורשת לדורות הבאים

ABOUT US

אודות המיזם

תחום המורשת מפעם בליבם של רבבות בארץ והוא חלק מחייהם, בשגרת היום-יום ובאירועים משפחתיים.  הזהות האישית, הקהילתית והלאומית ותולדות העם והיישוב שלובים אלה באלה.

 

"אוצרות המורשת", העדויות, השרידים והזכרונות המעצבים את חיינו  נחבאים ונשכחים במאות מוזיאונים ותצוגות קטנים שאינם מוכרים (ע"פ חוק המוזיאונים התשמ"ג) . 

 

מיזם "ארץ חפץ" עוסק בנכסי מורשת ניידים הנמצאים במוזיאונים הלא מוכרים, מטרת המיזם להקים פורטל מרכזי למוזיאונים אלה. הפורטל יחשוף בפני הציבור הן את המידע הבסיסי אודות אוספים אלה והן את אוצרות המורשת שברשותם. המיזם יספק כלים והדרכה אשר יאפשרו ויקדמו רישום שיטתי ומסודר עפ״י סטנדרטים מקצועיים את שימור והצגת אוצרות המורשת.

הפורטל ישתף מידע, יפרסם, ירחיב היריעה אודות סיפורם של חפצים, ייזום תערוכות מרשתת וקשר פעיל וחווייתי בין הציבור ל"שומרי הגחלת".  

עדכונים
02.jpg

מתנדבים

​הרשמתך נקלטה בהצלחה!

הזמנה להרפתקה לימוד וחוויה

סטנלי ולווינגסטון יצאו לחפש את מקורות הנילוס, אנ-סקי יצא אל השטעטלאך הנידחים בראש משלחת אתנוגרפית ללקט את אוצרות התרבות היהודית - ואנו מציעים לכם להצטרף לגלות ארץ לא נודעת, כאן ליד הבית!

 
בואו להשתתף במשלחת חקר 'ארץ חפץ', לחשוף את האנשים והסיפורים שמאחורי החפצים, ליטול חלק ולתמוך ב"עשיית היסטוריה וכתיבתה" למען העתיד, בחקר החפצים ושימורם. 

משלחות החקר של ארץ חפץ יוצאות אל האוספים, התצוגות והמוזיאונים הקטנים במטרה לחשוף את 'הארכאולוגיה המודרנית' של היישוב, והסיפורים שמאחורי החפצים.


חוויה של לימוד ותרומה: יחד עם מומחים מיד בן-צבי ומתנדבים מכל הארץ נלמד את עקרונות האיסוף, הרישום, התיעוד, השימור וההצגה של אוספים. 

בואו להתנדב במיזם ארץ חפץ

צור קשר
 ספר לנו על אוסף או מוזיאון
פרטי המדווח
שם המוזיאון/אוסף
צרף קובץ

טופס הדיווח נשלח בהצלחה! תודה!

דווח על חפץ
פרטי המדווח
פרטי החפץ
צרף קובץ

טופס הדיווח נשלח בהצלחה! תודה!

bottom of page