top of page

על רישום ספריית בן גוריון בצריף בשדה בוקר

גיל שניידר, מנהלת צריף בן-גוריון

 

רישום הספרים בספריית בן-גוריון הינה משימה מורכבת שהתוודענו אליה במהלך העבודה השוטפת שלנו בתיעוד האוסף של צריף בן-גוריון. בספרייתו של בן-גוריון בשדה בוקר למעלה מ-5000 ספרים. עד תחילת הרישום במערכת האשמו"ר החזקנו בידינו קטלוג מדהים של הספרים שנעשה בשנות ה-90 ובו נרשמו שמות כל הספרים ושמות המחברים שלהם. במהלך הקיטלוג גם נרשמו על גבי הספרים ובחוברת נפרדת מיקום הספרים במדפי הספרייה.

המיקומים היו מאז ומתמיד המיקומים של החפצים כפי ש"הזקן" בעצמו מיקם.

ועל כן, קטלוג זה היה משמעותי ביותר.

הידע שהחזקנו על הספרים לא היה מפורט, לא כלל בתוכו את ההקדשות ולא תיעד את הספרים באופן מעמיק כפי שלמדנו לעשות מאז כניסתנו להיות חלק ממיזם "ארץ חפץ".

במהלך התיעוד במערכת האשמו"ר, נחשפנו למידע נוסף אודות הספרים. בתחילת הדרך רשמנו ותיעדנו את הספר יחד עם תקציר שנכתב ע"י דוקטורנט שעבד כאן וגילינו את עושר התחומים בהם התעניין בן-גוריון.

ספרי פילוסופיה, הגות, היסטוריה, גאוגרפיה אך גם ספרים בנושא בודהיזם, מדעים מדויקים ואף שירה ורומנים.

בתוך הספרים נתגלו כ-20% הקדשות ומרביתן הקדשות ממחברי הספרים או מהוצאת הספרים.

חלק מההקדשות הגיעו במכתב מצורף ובזכות המיזם בשעה טובה מכתבים אלו יועברו לארכיון למורשת בן-גוריון ויכנסו לתיקיית ההתכתבויות בארכיון.

דוגמה לאלו הוא המילון אבן שושן החדש, פריט zbg.1680.2022 אשר בן-גוריון קיבל מפנינה ושלום סיוון. המכתב המצורף לספר מוכיח ומלמד אותנו על נותני המתנה, ולא פחות חשוב על המקבל.

ZBG_1680_2022_original_1.jpg

בן-גוריון חגג ימי ההולדת שלו בסוכות. מחברי ומוציאי ספרים (וגם הציבור הרחב) העניק לו מתנות, מזכרות מתוך רצון לכבד אותו אך גם מתוך רצון שיכיר ויוקיר פועלם.

במכתב אנו רואים את רגשי הכבוד שרכשו לו הנותנים.

את הכותבים של המכתב לא מצאנו, אולי עוד יגיע היום בו ניזום פניה לציבור לגלות מידע נוסף אודות המתנה שניתנה.

צוות הרושמים שלנו מורכב ממתנדבים מהקהילה הקרובה, פנסיונרים חברי קיבוץ שדה בוקר ותושבי מדרשת בן-גוריון. לצידם, עובדים במתחם בנות שירות וש"ש אשר בנוסף לעבודתם כמדריכים למבקרים במתחם שותפים ברישום ותיעוד האוסף.

ההחלטה לפצל את תפקידם לעבודה ברישום ותיעוד לצד ההדרכה תורמת לעולם התוכן שלהם. ההבנה שההדרכה שלהם אינה רק על דמותו של ראש הממשלה הראשון אלא על הדמות העולה מתוך אוסף החפצים המוצגת בבית שלו בשדה בוקר.

bottom of page