top of page

תערוכה חדשה בצריף
אוסף מתנות הנשיא בצריף ההסטורי ביד בן צבי

הנשיא יצחק בן צבי הנהיג מדיניות דלת פתוחה ומאות אזרחים גמלו לו במתנות. אחרי שנים שהאוסף היה מונח במחסנים, הוא מוצג כעת בתערוכה חדשה בצריף ההסטורי ביד יצחק בן צבי בירושלים- כל מתנות הנשיא : הרוח שבחומר 

תערוכת מתנות הנשיא ביד בן צבי, מאי 2019

תערוכה חדשה בצריףאוסף מתנות הנשיא בצריף ההסטורי ביד בן צבי

 

הנשיא יצחק בן צבי הנהיג מדיניות דלת פתוחה ומאות אזרחים גמלו לו במתנות. אחרי שנים שהאוסף היה מונח במחסנים, הוא מוצג כעת בתערוכה חדשה בצריף ההסטורי ביד יצחק בן צבי בירושלים- כל מתנות הנשיא : הרוח שבחומר 

תערוכת מתנות הנשיא ביד בן צבי, מאי 2019

 

מאז נבחר לנשיא היה יצחק בן-צבי איש העם. פשטות הליכותיו ואופי מנהיגותו זכו לאהדת הרבים ולתחושת הזדהות בקרב כל שכבות

הציבור, על עדותיו וקהילותיו.

לבית הנשיא זרמו תשורות, תרומתו של כל אחד אחת מאזרחי המדינה לבנין משכן נשיאי ישראל, הסמל הרם של העצמאות. לצידן קיבל הנשיא מתנות ממנהיגי מדינות, משגרירים ומיהודי התפוצות. המתנות נרשמו והוכנסו אחר כבוד למחסני בית הנשיא.

שנים חלפו, הנשיא שז"ר התגורר בבית תשע מעשר שנות כהונתו, בית הנשיא עבר למשכן חדש והיה לבית 'יד בן-צבי'. המתנות שאופסנו במחסנים, בחדרי מדרגות ובבוידעמים של בית הנשיא נשכחו מלב.

לפני שנים אחדות החלו ביד בן- צבי לחשוף את אותם "אוצרות נסתרים" שערכם בפשטותם: גזיר נייר, עץ צרוב, עבודת  חמר או רקמה – מתנת ילדי המדינה הצעירה, עולים חדשים ותושבים ותיקים לנשיא. לצידם, עבודות אמנות מאסיה ומאפריקה, מאמריקה ואף מאוסטרליה הרחוקה. המתנות ההולכות ונחשפות הן בבואה של המדינה בעשור הראשון לקיומה, אורחיה וקשריה.

בימים אלה, אחרי קטלוג ורישום מחודש, יחד עם תלמידי תואר שני באוצרות מסדנת אשמו"ר (אוסף, שימור ורישום) מאוניברסיטת בן גוריון, הושקה תערוכה חדשה בחודש מאי 2019, החושפת את האוסף שקיבל בן צבי בתקופת נשיאותו ומשיבה אותו לארונות התצוגה בצריף ההסטורי כפי שהיה בימי הנשיאים בן-צבי ושז"ר.​ 

"זהו אוסף שהוא תמצית הכל", אומרת ד"ר נירית שלו־כליפא, "דברים שמגיעים מדרום מזרח אסיה ומאפריקה, יש אמנים ידועי שם שנתנו עבודות שלהם — אבל כולם בטלים בשישים מול המגוון העצום של ביטוי פשוט וישיר של האזרחים. מאז הקמת המדינה, בית הנשיא היה סמל להתגשמות כל המאוויים". 

הביקור בתערוכה ביד בן צבי בירושלים בתאום מראש בטלפון 02-5398888

bottom of page