רישום חפץ

רבקה קלדרון בסרטון הדרכה כיצד לרשום פריט

כרטיס פריט ידני -  ארץ חפץ