שאלות ותשובות

שאלות ותשובות

רישום חפצים

איזה מספר לתת לחפץ?


כל פריט מכל מספר הבנוי משלושה חלקים: שלוש אותיות שנקבעו עבור האוסף, מספר רץ בהתאם למיקומו של הפריט בתהליך הרישום ושנת רישום הפריט. לדוגמה: YBZ.1.2021 יהיה הפריט הראשון באוסף, לאחר מכן הפריט הבא יקבל את המספר YBZ.2.2021
איך לרשום קומפלט (כלי המורכב מכמה פריטים)?


מומלץ לרשום כל כלי בנפרד אך עם אותו מספר בסיסי כשרק התוספת שונה ומלמדת על הזיקה בין הכלים, כך הכלי הראשון מקבל את התוספת "1." והאחרים את התוספת בסדר רץ.

צורת רישום זו תאפשר ניוד של כלים בודדים במקרה שרוצים להפריד ביניהם ובמקרה שכלי אחד או יותר אבדו, ניתן יהיה לציין לאיזה מהם הכוונה. יש לרשום כך:

YBZ.2.2020.1

YBZ.2.2020.2

וכן הלאה.

בכל אחד מכרטיסי החפץ יש לציין שהכלי הינו חלק מקבוצה של פריטים המהווים ביחד קומפלט קיבוצי ולהוסיף את מספריהם של הכלים האחרים.
איך לרשום זוג פמוטות?


כמו ברישום הכלי המורכב גם במקרה זה מומלץ לרשום כל פמוט בנפרד עם אותו מספר בסיסי כשרק התוספת שונה ומלמדת על הזיקה בין הפריטים. כך פמוט אחד יקבל את התוספת "1." והשני את התוספת "2.".

צורת רישום זו תאפשר ניוד של פמוט בודד במקרה שרוצים להפריד ביניהם ובמקרה שפמוט אחד אבד ניתן יהיה לדעת למי הכוונה. יש לרשום כך:

YBZ.3.2020.1

YBZ.3.2020.2

בכל אחד מהכרטיסים יש לציין שהפמוט הינו בן זוגו של פמוט נוסף ולציין את מספרו.
כיצד לרשום ערימה של מסרגות?


במידה ומדובר בכמות קטנה של עד 20 מסרגות כדאי לרשום כל מסרגה בנפרד עם מספר משלה. יש לרשום כך:

YBZ.4.2020

YBZ.5.2020

וכן הלאה.

אם ניתן להבחין בזוגות מבין המסרגות תרשם כל מסרגה בנפרד עם אותו מספר בסיסי כשרק התוספת שונה ומלמדת על הזיקה בין הפריטים, כך מסרגה אחת תקבל את התוספת "1." והשניה את התוספת "2.".

יש לרשום כך :

YBZ.6.2020.1

YBZ.6.2020.2

אם הכמות גדולה מ- 20 ניגש לפתרון פחות מומלץ - בשדה 'שם החפץ' בכרטיס הפריט נכתוב 'מסרגות' (ברבים) וכמותן תצויין בכרטיס. זהו אילוץ מקובל שמקורו בהבנת קוצר זמן והקושי ביצירת כרטיס נפרד לפריט שחוזר על עצמו בכמות גדולה.

בכרטיס החפץ יש לתאר בפירוט את הפריטים שכללנו יחד.

באותה צורה ירשמו גם ערימות מסמרים, ברגים, נעצים, כפתורים וכדו'.
כיצד נרשום בובה המוצגת בתצוגה כשהיא לבושה בבגדים שונים?


במידה והבובה היא בעלת ערך היסטורי רושמים אותה עם מספר משלה, אך אם היא חדשה וללא ערך היסטורי היא תחשב לאביזר מוזיאלי ולא תרשם באוסף. הבגדים שעליה יקבלו כל אחד מספר משלו. יש לרשום כך:

YBZ.7.2020

YBZ.8.2020

וכן הלאה.
איך נרשום כוס וצלוחית?


ראשית יש לבחון אם יש קשר בין הפריטים והם חלק מסט כלים. אם אין קשר בין הפריטים והחיבור ביניהם מקרי, הרי שכל פריט יקבל מספר משלו.

אם יוצרו ויועדו להיות מוגשים יחדיו מומלץ לרשום כל כלי בנפרד עם אותו מספר בסיסי כשרק התוספת שונה ומלמדת על הזיקה בין הפריטים, כך הכוס תקבל את התוספת "1." והצלוחית את התוספת "2.". יש לרשום כך: YBZ.9.2020.1

YBZ.9.2020.2

בכל אחד מהכרטיסים יש לציין שהכוס והצלוחית הינם בני זוג ונוצרו לשימוש יחד.
איך לרשום מערכת כלים ("סרוויס") הכוללת סוגים שונים של כלים?


כלים אלה יוצרו ביחד מתוך מטרה להיות מוגשים יחדיו.

מומלץ לרשום כל כלי בנפרד אך עם אותו מספר בסיסי כשרק התוספת שונה ומלמדת על הזיקה בין הכלים, כך הכלי הראשון מקבל את התוספת "1." והאחרים את התוספת בסדר רץ.

צורת רישום זו תאפשר ניוד של כלים בודדים במקרה שרוצים להפריד ביניהם ובמקרה שכלי אחד או יותר אבדו, ניתן יהיה לציין לאיזה מהם הכוונה. יש לרשום כך :

YBZ.10.2020.1

YBZ.10.2020.2

וכן הלאה.

בכל אחד מהכרטיסי החפץ יש לציין שהכלי הינו חלק ממערכת כלים (סרוויס) ולציין את מספריהם.
כיצד לרשום מדליה עם קופסתה?


בדרך כלל שני הפריטים מיוצרים יחד, והגומחה בקופסה מתאימה בדיוק למדליה. לכן, מומלץ לרשום כל פריט בנפרד אך עם אותו מספר בסיסי כשרק התוספת שונה ומלמדת על הזיקה ביניהם, כך המדליה תקבל את התוספת "1." והקופסה את התוספת "2."

את התוספת "2.". יש לרשום כך: YBZ.11.2020.1

YBZ.11.2020.2

בכל אחד מהכרטיסים יש לציין את הפריט השני ולפרט אודות הזיקה ביניהם.
איך לרשום ערימה של דברי דפוס זהים (כרטיסי ברכה, כרטיסי ביקור, טפסים שונים)?


מומלץ לקחת פריט אחד כדוגמה מכל קבוצת פריטים ולרשום אותו עם מספר משלו, כך למשל יירשם כרטיס ברכה אחד עם המספר YBZ.12.2020 וכרטיס ביקור אחד עם המספר YBZ.13.2020 וכן הלאה ליתר הסוגים.

את הפריטים שנרשמו יש להפריד מהמסה הגדולה ולאחסנם במקום שבו שמורים הפריטים הרשומים. במקום בו נותרה המסה יש לציין שכך וכך פריטים נרשמו, עם מספריהם ומיקומם החדש.
איך נרשום פריטים זהים שנוצרו ביחד אך לא יועדו לשמש ביחד? כמו : אגרטלים, מחזיקי ספרים, חפצי נוי וכדומה.


כל פריט יירשם בנפרד עם מספר משלו. יש לרשום כך

YBZ.14.2020

YBZ.15.2020

וכן הלאה.

רישום מספר על החפץ

במה רושמים את מספר החפץ על הפריט?


על הפריטים שנרשמו במערכת וקיבלו מספר קבוע רושמים במקום מוצנע או בפתקית נצמדת את המספר שניתן. הרישום על גבי החפץ ייעשה עם טוש דק בלתי מחיק בצבע שחור (או לבן במקרה של מצע כהה).
היכן רושמים את מספר הפריט? האם רושמים על החפץ עצמו?


את מספר הפריט יש לרשום בקטן במקום מוסתר כך שלא יפגע בהצגת החפץ. אם אין אפשרות לעשות זאת יש לחבר פתקית עם חוט כשהמספר נרשם עם טוש בלתי מחיק עליה. במקרים בהם החפץ נמצא בתצוגה ולא ניתן לרשום עליו או להוסיף פתקית, לא נוסיף את המספר לפריט והזיהוי ייעשה באמצעות התמונה באשמו"ר.
כיצד רושמים את מספר הפריט על טקסטיל ?


הוספת מספר פריט לבד תעשה באמצעות תפירת פתקית עליה נכתב המספר בטוש בלתי מחיק יש לתפור את הפתקית במקום נסתר ועם תפרים עדינים ורפויים ככל שניתן.
כיצד רושמים את מספר הפריט על נייר ?


כתיבת המספר בעיפרון בלבד במקום מוצנע. במידה ומדובר במסמך ייכתב המספר בצידו האחורי בפינה התחתונה. במקרה בו מדובר על ספר, המספר ייכתב בעמוד הפנימי, באזור בו אין כיתוב בפינה התחתונה.
כיצד רושמים את מספר הפריט על חומר אורגני?


יש לצרף פתקית המחוברת לחוט עם המספר כתוב בטוש בלתי מחיק.
כיצד רושמים את מספר הפריט על פריטים רגישים, עדינים וקטנים?


לכל אחד מהפריטים הללו יש לצרף פתקית עם מספר שנכתב בטוש בלתי מחיק או להכניסם לשקית ניילון (זיפ לוק - שקית עם אמצעי סגירה מובנה) עליה נכתב המספר בטוש בלתי מחיק או להוסיף פתק בתוך השקית.
איך נרשום מספר על פריט אורגני כמו סבון?


כמובן שלא ניתן לרשום מספר על פריט כזה. אפשר לכרוך חוט שפגט מסביב לסבון ולצרף אליו את הפתקית כשהמספר רשום עליה בטוש בלתי מחיק או להכניסה לקופסה מתאימה עם המספר עליה ופתקית בטוש בלתי מחיק לצד הסבון בקופסה.

מידות החפץ

איך מודדים חפץ?


את החפץ נמדוד בחלקיו הרחבים ביותר. כאשר נביט על חזית החפץ החלק האופקי יהיה הרוחב של הפריט והחלק האנכי יהיה הגובה. במידה ויש מימד נוסף הוא יהווה את הקריטריון לאורך החפץ.
איך רושמים את מידות החפץ באשמור?


אל המספר יש להוסיף את האותיות CM בכל אחד מהקריטריונים בהם מוזנים המספרים

צילום החפץ

מה צריך ליצירת עמדת צילום?


בשביל ליצור עמדה צילום שתאפשר צילום מיטבי יש צורך ברקע אחיד (העדפה לרקע אפור), קנה מידה ותגית עם מספר הפריט.
היכן כדאי להקים את עמדת הצילום?


את עמדת הצילום מומלץ להקים בנקודה בין המצלם או אובייקטים אחרים בשטח אינם יוצרים הצללה שתפריע לצילום החפץ. במידה וניתן עדיף להשתמש בתאורה טבעית או להעזר בתאורה מלאכותית הממוקמת באופן שאינו יוצר הצללה על העמדה.
איך מצלמים חפץ?


את החפץ נצלם כשהוא מונח על משטח הצילום (חשוב להקפיד על הנחה בטוחה שלא תפגע בחפץ). ראשית נצלם את החפץ כשהחזית המרכזית שלו פונה למצלמה. לאחר מכן נצלם את החפץ מאותה זווית עם קנה המידה ופתקית המספר ולבסוף נצלם את הפריט מזוויות אחרות. חשוב לצלם את הפריט מזוויות שונות כאשר לחפץ צדדים שונים המציגים מראה שונה.
איך מצלמים חפץ בנייד?


את החפץ מצלמים בנייד כאשר המכשיר נמצא באופן מאוזן וכפתור הצילום נמצא בצד ימין. במידה והחפץ ארוך מאוד נצלם את החפץ כשהמכשיר אנכי וכפתור הצילום נמצא בחלק התחתון של המסך.
היכן להניח את קנה המידה ואת מספר החפץ?


בעת צילום פריט עם פתקית מספר וקנה מידה נניח את קנה המידה מתחת לפריט עם רווח ביניהם ואת פתקית הפריט בסמיכות אליו מצידו הימני. חשוב לוודא שרואים את הספרות והאותיות בצילום.
איך נעשה שיום התמונה?


כאשר התמונה צולמה במצלמה (לא דרך מערכת האשמו"ר) ועלתה למחשב יש צורך לשיים את התמונה באופן ידני. לתמונה הראשונה בסדרת התמונות של החפצים ניתן את שם החפץ וסיומת של אות לועזית קטנה לפי הרצף.

לדוגמא:

תמונה ראשונה של חפץ - YBZ.11.2020a

תמונה שניה של אותו החפץ - YBZ.11.2020b

וכן הלאה. במידה ולחפץ חלקים שונים תופיע האות לאחר המספור הנוסף: YBZ.11.2020.1a

רישום פריטים במערכת האשמור

מה עושים אם החומר שממנו עשוי הפריט אינו מופיע במערכת האשמו"ר?


מחפשים בחומרים את סוג החומר הכללי. לדוגמה: 'נירוסטה' לא תופיע אבל אפשר לסמן במקום 'מתכת'. את המידע המדוייק אפשר להוסיף בקטגוריית 'תיאור החפץ'.

עקרונות מיפוי

כיצד נעשה מיפוי מיקום החפצים?


כאשר מגיעים לרשום אוסף יש לבצע מיפוי של החללים והאלמנטים שנמצאים בשטח. את המיפוי נערוך לאחר סיור במקום והבנת חלוקת החללים במבנה. לאחר שנקבע את סדר ומיקום החללים ניצור רישום מדורג של החללים (מה סדר ההופעה שלהם במרחב). בכל חלל נפנה לרשום את האלמנטים המצויים בחדר בהם נמצא את הפריטים: קירות, ארונות תצוגה, ויטרינות, מגירות ומדפים.
כיצד נעשה שיום מקומות האחסון?


החללים יסומנו באותיות ה- א"ב או לחליפין על פי מיקומם במבנה למשל: מבואת כניסה, חלל מרכזי, חדר תצוגה, מחסן, פרוזדור וכדומה.

בתוך החללים יוגדרו אזורים שונים המרכזים בתוכם אלמנטים ואוביקטים שהוצבו בעבודת האוצרות כ " ארון" או "ויטרינה". הארונות/ויטרינות, ימוספרו במספרים רצים החל מדלת הכניסה לפי כיוון השעון.

יש להכין תכנית/שרטוט שתהווה מסטר על פיו ניתן יהיה לדעת היכן נמצא כל חדר ובו כל ארון וכן טבלה בה יתואר המיקום הנ"ל באופן מילולי בצרוף צילומים רלוונטים.

בתוך כל ארון/ויטרינה יסומנו במספרים רצים המדפים/מגירות מהתחתון/נה עד העליון/נה . אם בארון מגירות חסרה מגירה ונשאר רק החלל, חלל זה ייספר במניין המגירות.

פריטים גדולים המונחים על הרצפה, ימוקמו ע"פ מספר הארון/הויטרינה הקרוב אליהם (למשל "על הרצפה בסמוך לארון 1").

המספרים השונים (על הארונות, המגירות והמדפים), יכתבו במקומות נסתרים מהעין על גבי מדבקות, כדי שלא יפריעו למבקרים בתצוגה.

אמצעי תצוגה כמו שולחנות, ארונות וכו' שאין להם ערך היסטורי לא יירשמו כפריטים.

קיימת אופציה לרישום מספרי הפריטים על גבי הדפסה של צילום ארון/ויטרינה, כאמצעי נוסף לזיהוי קל ומהיר.
כיצד נעשה מיפוי אלמנטים מורכבים?


לעתים האלמנטים המוצגים אינם מונחים בצורה מוגדרת בארון או בויטרינה, אלא בצורה מפוזרת. (למשל: שולחן שעליו מוצג נושא מסויים והפריטים תלויים גם על הקיר הסמוך וגולשים לרצפה) ניתן לקרוא למכלול זה ויטרינה, למרות שאינו מוגדר בגבולות ברורים וזאת כיוון שהפריטים מייצגים נושא אחד מסויים.