top of page

המזוזה מהכנסת הישנה

האריה שוב שואג בשערי הכנסת: המזוזה מבית פרומין חוזרת למפתן הכנסת


במסגרת מיזמי 'ישראל נגלית לעין' ו'ארץ חפץ' התגלתה המזוזה של הכנסת הישנה והושבה לכנסת בט"ו בשבט ביום ההולדת השבעים. בשעת צהרים ביום שני ט"ו בשבט תשע"ט קבע הרב הראשי דוד לאו מזוזה חדשה ישנה במשקוף הכנסת. לצד יו"ר הכנסת מר יולי אדלשטיין ואנשי מוזיאון הכנסת ד"ר משה פוקסמן ויעל  ריצ'רדס לצידם עמדו נרגשים אריק פרוסק , בנו זאב ובן דודו אבי. אריק פרוסק גדל בשכנות לבניין הכנסת בבית פרומין. טקסים ואירועים חגיגיים היו מבחינתו לשגרה.  על מוזיאון הכנסת והחיפוש אחר מוצגים שמע אריק פרוסק כאשר הגיעו אליו אנשי המחלקה להיסטוריה חזותית ותערוכות ביד בן צבי. לרגל 50 שנים לאיחוד ירושלים נפתחה ב'צריף' תערוכה על מסדר הכותל של קבלני ירושלים. אביו של אריה, זאב פרוסק, לימים יו"ר ארגון הקבלנים ו"אביר מסדר הכותל", היה כבר בשנות ה- 40 דמות פעילה ומוכרת בירושלים. במסגרת פעילותו הציבורית בבניין העיר היה מבקר קבוע בצריף הנשיא ובמשכן הכנסת. בעקבות התערוכה העניק אריק ליד בן צבי את כוס ההבדלה ובקבוק הקוניאק שבהם נערכה ההבדלה הראשונה בכותל. בשנת 1966 כאשר עברה הכנסת למעונה החדש בגבעת רם ופועלים פינו את תכולת הבניין הבחין אריק שהיה אז כבן 22 במזוזה המעוטרת שעליה תבליט אריה הנשען על עמוד המקדש כשהיא נשכחת בהמולה ומתנדנדת על מסמר. מספר אריק: "הבחנתי שהמזוזה תלויה על בלימה, כנראה שמישהו ניסה לתלוש אותה מהמשקוף והוריד בורג אחד. פחדתי שתאבד או תינזק, פרקתי אותה בעדינות ושמרתי אותה אצלי בבית. מששמעתי על הקמת מוזיאון הכנסת שמחתי להזדמנות להחזירה למקום שאין כמותו מתאים לה."bottom of page