top of page

השי של הילד רוני לזר לנשיא בן-צבי


בשנת 1953 שלח רוני לזר בן ה-9 מחיפה, מתנה לכבוד יום העצמאות לנשיא יצחק בן-צבי.

הנשיא קיבל את המתנה ואת המכתב, ואף שלח מכתב תודה לרוני, בו הוא מודה לו ומתחייב כי היא תישמר בבית הנשיא.

68 שנים לאחר מכן, המחלקה להיסטוריה ותיעוד חזותי ביד בן-צבי מצאה את המתנה והמכתב של רוני שנשמר כל השנים, ויצאה בקול קורא- למציאת אותו הילד, רוני.

כעבור ימים ספורים רוני נמצא וצוות יד בן-צבי ביקר בביתו ותיעד את סיפורו של השי ששלח לנשיא.

המפגש עם רוני לזר ששמר בעצמו כל השנים את מכתב התודה והתחייבותו של הנשיא בן-צבי, תועד והפך לסרט.bottom of page