top of page

מצריף הנשיא למוזיאון ישראל: סיפורה של צלחת הפסח


מיזם ארץ חפץ מזמן תגליות, חשיפות ומפגשים בין עבר להווה באוספים ובמוזיאונים ברחבי וגם אצלנו ביד בן-צבי.

בסדנה שהתקיימה ב-2019, תועדו ונסקרו חפצים ומתנות שעיטרו את צריף הנשיא ונמסרו לנשיאה השני של מדינת ישראל. צלחת בדיל לפסח משנת 1911 שככל הנראה הושאלה בשנות ה-50 של המאה הקודמת כדי לעטר את צריף הנשיא השני, יצחק בן-צבי, זוהתה על ידי אחת ממשתתפות הסדנה כצלחת מאוספי מוזיאון ישראל. הצלחת הוחזרה במפגש מרגש בין יעקב יניב, מנכ"ל יד בן-צבי לפרופ' עידו ברונו מנכ"ל מוזיאון ישראל.

לא ברור כיצד התגלגלה צלחת הפסח מבית הנכות 'בצלאל', שאוספו היווה את הבסיס להקמת מוזיאון ישראל, ליד בן-צבי. יתכן שהיא הושאלה כדי לעטר את צריף הנשיא יצחק בן-צבי, שנערכו בו אירועים ממלכתיים ומנהיגים מרחבי העולם ביקרו בו. מכל מקום, החשיפה המחודשת של הקערה והשבתה למוזיאון מהוות נדבך נוסף בסיפור גלגולו של החפץ ובשימורו.צלחת הפסח שנמצאה באוסף המתנות של הנשיא בן-צביבדיקות מעבדה שנערכו על צלחת הפסחיעקב יניב, מנכ"ל יד בן-צבי ועידו ברונו, מנכל מוזיאון ישראל במפגש השבת הצלחת

bottom of page