top of page

משחקי הילדים של גבעת ברנר


מוזיאון אוצרות גבעת ברנר מציג חפצים שנאספו לאורך השנים מימי הקמתו של המקום ועד ימינו.

בין החפצים, המספרים את סיפורו של הקיבוץ ישנה פינה מיוחדת העוסקת במשחקי ילדים. לצד משחקי העץ שגולפו במקום ופינת הבובות אפשר למצוא קלפי רבעיות ומשחקי הרכבה שנוצרו על ידי אריה חצור לפני כ-90 שנה.

סמוך לשם ניצב משחק קובייה המופיע תחת השם 'גבעת ברנר הקטנה'. במשחק זה צעדו על הלוח חייליהם של הילדים בין בית אנצ’ו סירני בקיבוץ למחסן המרכזי בו מצוי כיום המוזיאון. באיורים על הלוח אפשר לראות את חברי הקיבוץ בענפי עבודה שונים.צעצועים להרכבה וקלפי משחק, עיצוב שרטוט וצביעה אריה חצור, נגרות מפעל בגדרה משנות ה-30כתובית: קלפי משחק הרביעיות, אריה חצור, שנות ה-30משחק הלוח 'גבעת ברנר הקטנה' שנוצר עבור ילדי הקיבוץ

bottom of page