top of page

משלחת בית גורדון


במקומות שונים בארץ אנו נתקלים בבתי עם, צריפי ראשונים ומבנים שונים שהפכו ברבות השנים למרכזי תרבות של קבוצות שונות. לכל מקום כזה מורשת עשירה של אירועים מכוננים בחיי המקומיים והארץ. רבים מאותם מוקדים שימרו את הוייתם כמוקדי תרבות המספרים את סיפורו של המקום ומתקיימים בהם – מוזיאונים, ארכיונים וחדרי מפגש ופעילות חברתית.

כאחד מאלה קם בית גורדון בקיבוץ דגניה א' אליו יצאה משלחת ארץ חפץ. במהלך שלושת ימי המשלחת צוות המיזם, מתנדבים ואנשי המקום תעדו פריטים מהאוסף - חפצים של א.ד גורדון, מוצגים שנאספו במקום לאורך השנים ופריטים מהאוסף הזואולוגי והבוטני.

אל המשלחת הצטרפו נציגים מהעשבייה - אוסף הצמחים הלאומי של האוניברסיטה העברית בירושלים, במטרה לשלב כוחות ולתעד יחדיו את האוסף ההיסטורי של צמחי ארץ ישראל.

העבודה המשותפת תאפשר תיעוד ורישום של אוסף ייחודי זה.מפגש צוות העשבייה של האוניברסיטה העברית בירושלים וצוות מיזם ארץ חפץפריט מהאוסף הבוטני של בית גורדון


במהלך המשלחת, עם העבודה בחדר תצוגת הטבע נחשף סליק שיצר הנגר המומחה עבור חברי הקיבוץ באחד מארונות התצוגה. על חשיפת הסליק התפרסמה באתר 'וואלה' כתבתו של אלי אשכנזי.


מתוך הכתבה של אלי אשכנזי:


"רק כשעוד כמה זוגות ידיים התגייסו למשימה, זה קרה; באורח פלא האגף השמאלי של ארון תצוגת הפוחלצים והיצורים המשומרים, החל לנוע על גבי מסילה שהותקנה מתחתיו. בין שני חלקי הארון נוצר רווח שאדם יכול לעבור בו, וניתן היה לפתוח דלת סודית בצידו של ארון התצוגה המרכזי.


80 שנה אחרי שנגר מומחה התקין עבור מייסדי מוזיאון בית גורדון בדגניה א' סליק בלב תצוגת החיות הארץ-ישראליות, נחשף המחבוא הסודי".

bottom of page