משלחת בית חנקין


רגע לפני התחדשותו של בית גורדון הגיעו צוותי מיזם ארץ חפץ למשלחת של רישום ותיעוד החפצים ההיסטוריים המוצגים במקום.

במהלך המשלחת נחשפו הצוותים לסיפור הקמת כפר יהושע ובית חנקין ועל ייחודו של מוזיאון הטבע והאוסף המוצג.