top of page

משלחת בית חנקין


רגע לפני התחדשותו של בית גורדון הגיעו צוותי מיזם ארץ חפץ למשלחת של רישום ותיעוד החפצים ההיסטוריים המוצגים במקום.

במהלך המשלחת נחשפו הצוותים לסיפור הקמת כפר יהושע ובית חנקין ועל ייחודו של מוזיאון הטבע והאוסף המוצג.
bottom of page