top of page

משלחת בית מורשת תימן וראש העין


בין המוזיאונים, האוספים והתצוגות שנבחרו להשתתף במיזם ארץ חפץ ישנו בית מורשת תימן וראש העין. בבית המורשת מוצגים ושמורים אוספים הנוגעים ליהדות תימן ולתולדות ראש-העין: כתבי יד, תכשיטים, תצלומים, טקסטיל, חפצים - כלי בית ועבודה, ספרים, מסמכים מראשית היישוב ועוד.

במקום מוצגת תערוכת קבע, המתארת את חיי היהודים בתימן, השיבה למולדת והקליטה בה, וכן ציוני דרך בהתפתחות העיר.

במהלך משלחת ארץ חפץ במוזיאון תיעדו המשתתפים את הפריטים המוצגים כיום בתצוגת הקבע במוזיאון - פרטי לבוש וכלים מסורתיים, כתבי קודש ותכשיטים.צוות משלחת ארץ חפץ מתעדים תכשיט המוצג בתצוגת הקבעמתנדבי ארץ חפץ בעבודת רישום במהלך המשלחת


https://youtu.be/AQIh4JsGNIQ

bottom of page