top of page

משלחת חקר במוזיאון היד השלישית

מחקר רישום ותיעוד במוזיאון במעלה החמישה

"אני לא מתייחסת לפריט כאל חפץ, אני מתייחסת אליו כאל עד המספר את הסיפור של האיש שהחזיק אותו, את סיפורה של מעלה החמישה". כך פתחה נורית גנני, מנהלת מוזיאון היד השלישית, את יום הרישום הראשון במעלה החמישה. ביולי השנה, משלחת תיעוד של "ארץ חפץ" יצאה לחקור ולתעד את אוסף מוזיאון היד השלישית במעלה החמישה. הצוות כלל מומחים לשימור, רישום ותיעוד אליהם חברו קבוצת מתנדבים ובני המקום שהוכשרו במיוחד. במוזיאון אוסף חפצים משנות השלושים ועד שנות השמונים של המאה שעברה, פרי יוזמתה של נורית, חברת קיבוץ מעלה החמישה, שבמשך שנים אספה מאות פריטים היסטוריים ייחודיים המשקפים את אורחות החיים מראשית דרכו של הקיבוץ ועד היום. אחד הפריטים הייחודיים במוזיאון, לדברי נורית, הוא המעיל שהיה שייך לאביה כאשר הצטרף לצבא אנדרס. המעיל, משנות השלושים, נשמר שנים רבות בבוידעם המשפחתי ונורית העבירה אותו למוזיאון. המעיל, לדבריה, היה צינור דרכו סיפר אביה לראשונה את סיפור השואה הפרטית שלו, אותו לא סיפר מעולם. החפץ הזה ועוד עשרות כמותו, נחקרו, נרשמו ותועדו במסגרת ימי הרישום במעלה החמישה על ידי משלחת החקר. הייתה זו ראשיתו של תהליך בו ימשיכו חברי הצוות המקומי לרשום את האוסף בשלמותו ובכך לחשוף מחדש את הסיפורים ההיסטוריים שמאחורי החפצים. האירוע הסתיים בקבלת שבת שבה התארחה וארחה שולי נתן, גם היא פעילה ותיקה ומתנדבת ביד בן-צבי. מאיר וילנסקי, חבר הקיבוץ שר וסיפר על ה'חמישה שיצאו מולדת לבנות'. יומיים של ראשית מסע, שיחזור בחמישים מוזיאונים שיבחרו להשתתף בפיילוט. מסע של מפגשים אליו מוזמנים מתנדבים בעלי סקרנות ועניין.
bottom of page